WYTYCZNE

W ramach projektu partnerzy opracują wytyczne dla nauczycieli dotyczące edukacji online, w tym dobre praktyki oraz angażujące i włączające metody nauczania online. Te zostaną przekazane nauczycielom do oceny, a następnie rozpowszechnione również podczas wydarzeń organizowanych przez konsorcjum projektu Innovation Station.

Aby upewnić się, że materiały dotrą do grup docelowych w sposób, który również odpowiada ich potrzebom, odbędą się trzy główne działania:

  • Konferencja w Brukseli, na której nauczyciele i uczniowie omówią swoje potrzeby w zakresie uczenia się online i edukacji cyfrowej, które będą głównie dostarczać wskazówek dla nauczycieli, ale także MOOC;
  • Szkolenie dla nauczycieli na temat korzystania z wytycznych i kompetencji cyfrowych oraz angażujących metod edukacji online;
  • Konto w mediach społecznościowych z kluczowymi treściami MOOC oraz wskazówkami i poradami dotyczącymi samodzielnego uczenia się we własnym tempie.

Wytyczne dla nauczycieli zostaną przekształcone w źródło pomocy w angażowaniu uczniów i grup docelowych w zajęcia online, a następnie udostępnione w szerokim gronie nauczycieli, do których każdy z Partnerów projektu ma bezpośredni i pośredni dostęp. Partnerzy projektu dokładają też starań, aby zapewnić bezpieczeństwo w Internecie, ochronę danych i dzieci w ramach różnych działań podejmowanych w projekcie. Normy i zasady bezpieczeństwa w Internecie i ochrony danych zostały ustalone w ramach zasad współpracy i podstawa dalszej realizacji projektu.

Guidelines for Teachers to Online and Blended Learning