POLITYKA PRYWATNOŚCI

I – INFORMACJE DOTYCZĄCE POLITYKI PRYWATNOŚCI STRONY

 1. W tym dziale znajdują się informacje o tym, jak zarządzać danymi użytkownika innovationstationproject.eu, które przetwarzają dane użytkownika innovationstationproject.eu.
 2. Niniejsza polityka obowiązuje również w rozumieniu art. 13 dekretu ustawodawczego nr. 196/2003, Kodeks ochrony danych osobowych oraz dla celów art. 13 Rozporządzenia UE nr. 2016/679, dotyczących ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych, dla osób wchodzących w interakcję z innovationstationproject.eu pod adresem odpowiadającym stronie głównej: https:// Innovationstationproject.eu
 3. Informacje są udostępniane wyłącznie dla innovationstationproject.eu, a nie dla innych stron internetowych, z którymi użytkownik może się zapoznać za pośrednictwem zawartych w nich linków.
 4. Celem niniejszego dokumentu jest dostarczenie wskazówek dotyczących metod, czasu i charakteru informacji, które administratorzy danych muszą przekazywać użytkownikom podczas łączenia się ze stronami internetowymi innovationstationproject.eu, niezależnie od celów samego połączenia, zgodnie z Ustawodawstwo włoskie i europejskie.
 5. Politykę można modyfikować ze względu na wprowadzenie nowych zasad w tym zakresie, dlatego zapraszamy do okresowego sprawdzania tej strony.
 6. Jeśli użytkownik ma mniej niż 16 lat, zgodnie z art. 8, c.1 rozporządzenia UE 2016/679, musi on/ona uzasadnić swoją zgodę poprzez upoważnienie swoich rodziców lub opiekunów.
 7. .

II – PRZETWARZANIE DANYCH

1 – Administrator danych

 1.  
 2. Administratorem danych jest osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, służba lub inne organy, które samodzielnie lub wspólnie z innymi ustalają cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Zajmuje się również profilami bezpieczeństwa.
 3. W odniesieniu do tej strony administratorem danych jest: Altheo Valentini. Można się z nim kontaktować w celu wyjaśnienia lub skorzystania z praw użytkownika pod następującym adresem e-mail: info@innovationstation.eu.

2 – Odpowiedzialny za przetwarzanie danych

 1.  
 2. Podmiotem przetwarzającym dane jest osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, służba lub inne organy, które przetwarzają dane osobowe w imieniu administratora danych.
 3. Zgodnie z art. 28 Rozporządzenia UE nr. 2016/679, w sprawie wyznaczenia właściciela danych, osobą odpowiedzialną za przetwarzanie strony innovationstationproject.eu jest: Altheo Valentini.

3 – Miejsce przetwarzania danych

 1.  
 2. Przetwarzanie danych generowane przy użyciu Innovationstationproject.eu odbywa się pod adresem Via A. Vici, 8/b – 06034 Foligno (PG) – Włochy.
 3. W razie potrzeby dane związane z usługą newslettera mogą być przetwarzane przez osobę odpowiedzialną za przetwarzanie danych lub podmioty wyznaczone przez osobę odpowiedzialną w tym celu we własnym biurze.

III – COOKIES

1 – Rodzaj plików cookie

 1.  
 2. Innovationstationproject.eu wykorzystuje pliki cookie, aby przeglądanie było łatwiejsze i bardziej intuicyjne: pliki cookie to małe ciągi tekstu służące do przechowywania niektórych informacji, które mogą dotyczyć użytkownika, jego preferencji lub urządzenia umożliwiającego dostęp do Internetu (komputer, tablet lub telefon komórkowy) i służą głównie do dostosowania funkcjonowania strony internetowej do oczekiwań użytkownika, oferując bardziej spersonalizowane przeglądanie i zapamiętywanie dokonanych wcześniej wyborów.
 3. Plik cookie składa się z niewielkiej ilości danych przesłanych do przeglądarki użytkownika z serwera internetowego i może być odczytany tylko przez serwer, który przesłał dane. To nie jest kod wykonywalny i nie przenosi wirusów.
 4. Pliki cookie nie rejestrują żadnych danych osobowych, a wszelkie informacje umożliwiające identyfikację nie będą przechowywane. Jeśli chcesz, możesz zapobiec zapisywaniu niektórych lub wszystkich plików cookie. Jednak w takim przypadku korzystanie z witryny i świadczonych usług może być zagrożone. Aby kontynuować bez zmiany opcji związanych z plikami cookie, po prostu kontynuuj przeglądanie.

Rodzaje plików cookie, z których korzysta witryna, są następujące:

2 – Techniczne pliki cookie

 1.  
 2. Istnieje wiele technologii służących do przechowywania informacji na komputerze użytkownika, które są następnie gromadzone przez witryny. Wśród nich najbardziej znane i używane są pliki cookie HTML. Służą one do nawigacji oraz ułatwienia dostępu i korzystania z serwisu przez użytkownika. Są one niezbędne do przesyłania komunikatów w sieci elektronicznej, to znaczy do dostawcy w celu świadczenia usługi żądanej przez klienta.
 3. Ustawienia zarządzania lub dezaktywacji plików cookie mogą się różnić w zależności od używanej przeglądarki internetowej. Niemniej jednak użytkownik może zarządzać lub zażądać ogólnej dezaktywacji lub anulowania plików cookie, modyfikując ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Ta dezaktywacja może spowolnić lub uniemożliwić dostęp do niektórych części witryny.
 4. Stosowanie technicznych plików cookie pozwala na bezpieczne i wydajne korzystanie z witryny.
 5. Pliki cookie, które są umieszczane w przeglądarce i przesyłane z powrotem za pośrednictwem Google Analytics lub usługi statystyk blogerów lub podobnej, mają charakter techniczny tylko wtedy, gdy są używane bezpośrednio przez właściciela witryny w celu optymalizacji samej witryny. Właściciel może gromadzić informacje w formie zbiorczej o liczbie użytkowników i sposobie odwiedzania przez nich witryny. Zgodnie z tymi warunkami te same zasady, w zakresie informacji i zgody, mają zastosowanie do analitycznych plików cookie.
 6. Jeśli chodzi o czas trwania, możemy odróżnić tymczasowe pliki cookie sesji, które są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji przeglądania i służą do identyfikacji użytkownika, a tym samym do uniknięcia logowania na każdej odwiedzanej stronie od stałych, które pozostają aktywne na komputerze do momentu wygaśnięcia lub anulowanie przez użytkownika.
 7. Pliki cookie sesji mogą być instalowane w celu umożliwienia dostępu do zastrzeżonego obszaru portalu jako uwierzytelniony użytkownik.
 8. Nie są one przechowywane na stałe, a jedynie na czas trwania sesji i znikają po zamknięciu przeglądarki. Ich użycie jest ściśle ograniczone do przesyłania identyfikatorów sesji składających się z losowych liczb generowanych przez serwer, które są niezbędne do umożliwienia bezpiecznej i sprawnej eksploracji serwisu.

3 – Pliki cookie stron trzecich

 1.  
 2. Jeśli chodzi o pochodzenie, odróżniamy pliki cookie wysyłane do przeglądarki bezpośrednio od witryny, którą odwiedzasz, od tych pochodzących od stron trzecich wysyłanych do komputera z innych witryn, a nie od tej, którą odwiedzasz.
 3. Trwałe pliki cookie to często pliki cookie stron trzecich.
 4. Większość plików cookie stron trzecich składa się ze śledzących plików cookie wykorzystywanych do identyfikacji zachowań online, zrozumienia zainteresowań, a następnie dostosowania propozycji reklamowych dla użytkowników.
 5. Mogą być instalowane analityczne pliki cookie innych firm. Wysyłane są z domen wyżej wymienionych osób trzecich spoza serwisu.
 6. Analityczne pliki cookie podmiotów zewnętrznych są wykorzystywane do wyszukiwania informacji o zachowaniu użytkowników w serwisie innovationstationproject.eu. Ankieta przeprowadzana jest anonimowo, w celu monitorowania wydajności i poprawy użyteczności strony. Zewnętrzne profilujące pliki cookie służą do tworzenia profili związanych z użytkownikami, w celu proponowania komunikatów reklamowych zgodnie z wyborami dokonanymi przez samych użytkowników.
 7. Korzystanie z tych plików cookie podlega zasadom ustalonym przez same podmioty trzecie, dlatego zachęcamy użytkowników do zapoznania się z polityką prywatności oraz wskazaniami do zarządzania lub wyłączania plików cookie publikowanych na ich stronach internetowych.

IV – DANE PRZETWARZANE

1 – Tryb przetwarzania danych

 1. Podobnie jak inne strony internetowe, ta strona również korzysta z plików dziennika, w których przechowywane są informacje. Informacje zbierane są w sposób zautomatyzowany podczas wizyt użytkowników i mogą to być:
  •  
  • adres protokołu internetowego (IP);
  • rodzaj przeglądarki i parametry urządzenia używanego do łączenia się ze stroną;
  • nazwa dostawcy usług internetowych (ISP);
  • data i godzina wizyty;
  • strona internetowa, z której pochodzi odwiedzający (odesłanie) i wyjście;
  • ewentualnie liczba kliknięć.
 2.  
 3. Powyższe informacje są przetwarzane w formie zautomatyzowanej i zbierane wyłącznie w formie zagregowanej w celu weryfikacji poprawności działania serwisu oraz ze względów bezpieczeństwa. Takie informacje będą przetwarzane zgodnie z uzasadnionymi interesami właściciela
 4. Ze względów bezpieczeństwa (filtry antyspamowe, zapory sieciowe, wykrywanie wirusów) automatycznie rejestrowane dane mogą ewentualnie zawierać również dane osobowe, takie jak adres IP. Adres IP może zostać wykorzystany, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w celu zablokowania prób uszkodzenia samej witryny lub innych użytkowników, a także w przypadku działań szkodliwych lub przestępczych. Takie dane nigdy nie są wykorzystywane do identyfikacji lub profilowania użytkowników, a jedynie do ochrony serwisu i jego użytkowników, takie informacje będą traktowane zgodnie z uzasadnionymi interesami właściciela.
 5. Jeśli witryna umożliwia wstawianie komentarzy lub w przypadku określonych usług żądanych przez użytkownika, w tym możliwość wysłania Curriculum Vitae w celu ewentualnej współpracy, witryna automatycznie wykrywa i rejestruje niektóre dane identyfikacyjne użytkownika, w tym e -Adres mailowy. Dane te podawane są dobrowolnie przez użytkownika przy składaniu wniosku o świadczenie usługi. Wstawiając komentarz lub inne informacje, użytkownik wyraźnie akceptuje politykę prywatności, a w szczególności wyraża zgodę na swobodne rozpowszechnianie zawartych treści wśród osób trzecich. Otrzymane dane będą wykorzystywane wyłącznie do świadczenia zamówionej usługi i tylko przez czas niezbędny do świadczenia usługi.
 6. Informacje, które użytkownicy serwisu uznają za upublicznione za pośrednictwem udostępnionych im usług i narzędzi, podawane są przez użytkownika świadomie i dobrowolnie. W ten sposób ta strona jest zwolniona z jakiejkolwiek odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie prawa. Do użytkownika należy sprawdzenie, czy posiada uprawnienia do wprowadzania danych osobowych osób trzecich lub treści chronionych normami krajowymi i międzynarodowymi.

2 – Cel przetwarzania danych

 1.  
 2. Dane gromadzone przez witrynę podczas jej działania są wykorzystywane wyłącznie do celów wskazanych powyżej i przechowywane przez czas ściśle niezbędny do wykonania określonych czynności, a w każdym razie nie dłużej niż 2 lata.
 3. Dane wykorzystywane do celów bezpieczeństwa (blokowanie prób uszkodzenia strony) są przechowywane przez czas ściśle niezbędny do osiągnięcia wskazanego wcześniej celu.

3 – Data provided by the user

 1. Jak wskazano powyżej, nieobowiązkowe, jednoznaczne i dobrowolne wysyłanie wiadomości e-mail na wskazane adresy na tej stronie pociąga za sobą późniejsze pozyskanie adresu nadawcy, niezbędnego do odpowiedzi na żądania, a także wszelkich innych danych osobowych zawartych w wiadomości.
 2. Szczegółowe informacje podsumowujące będą stopniowo zgłaszane lub wyświetlane na stronach witryny internetowej przeznaczonej dla określonych usług na żądanie.

4 – Pomoc w konfiguracji przeglądarki

 1. Użytkownik może zarządzać plikami cookies również poprzez ustawienia swojej przeglądarki. Jednak usunięcie plików cookie z przeglądarki może spowodować usunięcie preferencji ustawionych dla witryny.
 2. Aby uzyskać więcej informacji i wsparcia, możesz również odwiedzić odpowiednią stronę pomocy przeglądarki internetowej, z której korzystasz:

V. PRAWA UŻYTKOWNIKA

 1.  
 2. Sztuka. 13,c. 2 Rozporządzenia UE 2016/679 wymienia prawa użytkownika.
 3. Witryna innovationstationproject.eu zamierza zatem poinformować użytkownika o istnieniu:
 4. prawo zainteresowanego do zwrócenia się do administratora danych o dostęp do danych osobowych (art. 15 Rozporządzenia UE), ich aktualizację (art. 7 ust. 3 lit. a) dekretu ustawodawczego 196/2003), sprostowanie (art. 16 rozporządzenia UE), integracji (art. 7 ust. 3 lit. a) dekretu ustawodawczego 196/2003) lub ograniczenia przetwarzania, które go dotyczy (art. 18 rozporządzenia UE) lub sprzeciwu, z uzasadnionych powodów, ich przetwarzanie (art. 21 rozporządzenia UE), oprócz prawa do przenoszenia danych (art. 20 rozporządzenia UE);
 5. prawo żądania usunięcia (art. 17 Rozporządzenia UE), przekształcenia w formę anonimową lub zablokowania danych przetwarzanych z naruszeniem prawa, w tym takich, których nie trzeba przechowywać do celów, dla których dane zostały zebrane lub później przetwarzane (art. 7 ust. 3 lit. b) dekretu ustawodawczego 196/2003);
 6. prawo do uzyskania zaświadczenia, że operacje aktualizacji, sprostowania, integracji danych, usunięcia, blokowania danych, przekształcenia zostały zwrócone, także w zakresie ich treści, osobom, którym dane zostały przekazane lub rozpowszechnione, z wyjątkiem przypadku, gdy wykonanie to okaże się niemożliwe lub wiąże się z użyciem środków ewidentnie nieproporcjonalnych do chronionego prawa (art. 7 ust. 3 lit. c) dekretu ustawodawczego nr. 196/2003);
 7. Żądania można kierować do administratora danych bez formalności lub alternatywnie korzystając ze wzoru udostępnionego przez Gwaranta Ochrony Danych Osobowych lub wysyłając e-mail na adres: info@innovationstation.eu
 8. Jeżeli leczenie opiera się na art. 6 ust. 1 lit. a) – wyraźna zgoda na wykorzystanie – lub na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a) – wyraźna zgoda na wykorzystanie danych genetycznych, biometrycznych, zdrowotnych, ujawniających przekonania religijne, przynależność filozoficzną lub związkową, ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne – użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez uszczerbku zgodności z prawem leczenia na podstawie zgody wyrażonej przed cofnięciem.
 9. Podobnie, w przypadku naruszenia prawa, użytkownik ma prawo złożyć skargę do Gwaranta Ochrony Danych Osobowych, jako organu odpowiedzialnego za monitorowanie przetwarzania w państwie włoskim.
 10. Aby uzyskać bardziej dogłębną analizę przysługujących Ci praw, zobacz artykuły 15 i ss. Rozporządzenia UE 2016/67 oraz art. 7 dekretu ustawodawczego 196/2003.

VI. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO KRAJÓW DODATKOWYCH UE

 1. This website may share some of the data collected with services located outside the European Union. In particular with Google, Facebook and Microsoft (LinkedIn) through social plugins and the Google Analytics service. The transfer is authorized and strictly regulated by Article 45, paragraph 1 of EU Regulation 2016/679, for which no further consent is required. The companies mentioned above guarantee their adherence to the Privacy Shield.
 2. Data will never be transferred to third countries that do not comply with the conditions set out in Article 45 e ss of the EU Regulation.

VII. DOSTARCZANE DANE BEZPIECZEŃSTWA

 1.  
 2. Niniejsza strona internetowa przetwarza dane użytkowników w sposób zgodny z prawem i prawidłowy, stosując odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi, ujawnieniu, modyfikacji lub nieuprawnionemu zniszczeniu danych. Przetwarzanie odbywa się przy użyciu narzędzi informatycznych i/lub telematycznych, metodami organizacyjnymi i logiką ściśle powiązaną ze wskazanymi celami.
 3. W niektórych przypadkach, wraz z właścicielem, szereg pracowników, którzy są zaangażowani w organizację strony (administratorzy administracyjni, handlowi, marketingowi, prawni, systemowi) lub podmioty zewnętrzne (jako dostawcy zewnętrznych usług technicznych, kurierzy, hosting dostęp do danych mogą mieć również dostawcy, firmy informatyczne, agencje komunikacji.

VIII. ZMIANY W TYM DOKUMENCIE

 1. Niniejszy dokument, opublikowany pod adresem: https://www.innovationstationproject.eu/privacy-policy/ stanowi politykę prywatności tej strony.
 2. Może podlegać zmianom lub aktualizacjom. Zachęcamy użytkowników do okresowego odwiedzania tej strony, aby być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami legislacyjnymi.
 3. Poprzednie wersje dokumentu będą nadal dostępne na tej stronie.
 4. Dokument został zaktualizowany w dniu 12.07.2022 r. pod kątem zgodności z odpowiednimi przepisami, a w szczególności z rozporządzeniem UE 2016/679.