CO ROBIMY

Innovation Station: Nowe podejście do edukacji online i mieszanej.

Przed pandemią Covid-19 systemy edukacji wymagały zmian. W świecie po pandemii widać wyraźnie, że zmiany te nie są już opcją, ale koniecznością. Nauczyciele potrzebują umiejętności poruszania się po świecie cyfrowej edukacji. Potrzebują sprawiać, by lekcje były przystępne i użyteczne dla uczniów, przechodząc od podejścia opozycyjnego do podejścia opartego na współpracy. Uczniowie muszą rozwijać wyżej wymienione umiejętności, aby dobrze się uczyć w środowisku wirtualnym, które wymaga bardziej aktywnego podejścia do nauki.

Projekt ma na celu połączenie uczniów i nauczycieli w celu znalezienia rozwiązań i sposobów wprowadzenia tych bardzo potrzebnych zmian w systemie edukacji. Przewidujemy z jednej strony opracowanie przewodnika dla nauczycieli na temat edukacji online, a z drugiej strony kursu MOOC i treści w mediach społecznościowych na temat samodzielnego uczenia się dla uczniów, wraz z zestawem zaleceń legislacyjnych i wydarzeniami upowszechniającymi nasze wnioski. Dzięki temu liczymy, że zmiana, która jest tak potrzebna, będzie dostępna wszędzie!

PARTNERZY PROJEKTU

Najnowsze posty