DLA UCZNIÓW

Uczniowie są najważniejszymi interesariuszami systemu edukacji, jednak ich zaangażowanie w dyskusję na temat tego, jak powinna być prowadzona edukacja, jest bardzo niskie lub nie istnieje.

Nauczyciele są drugim największym interesariuszem w systemie edukacji. Chociaż mogą oni wydawać się uczniom „twarzą” systemu edukacji, ich praca również cierpi z powodu małego zaangażowania i inicjatywy uczniów. Nauczyciele często nie mają innego wyjścia, jak wymusić wrogie środowisko w klasie lub poświęcić ważne aspekty pedagogiki na rzecz przekazywania pojęć i oceniania zadań.

Sytuacja ta ma dwa negatywne skutki dla celów, jakie systemy edukacji wyznaczają sobie i korzystającym z nich uczniom. Po pierwsze, pozostawia w tyle uczniów, którzy mają inne lub specjalne potrzeby edukacyjne. Po drugie, nie jest zaskoczeniem, że sztywne systemy szkolne nie sprzyjają uczniom w rozwijaniu ważnych umiejętności, które będą im służyć w późniejszym życiu, takich jak samozarządzanie, inicjatywa, ciekawość, umiejętności analityczne i krytyczne.

Praca nie tylko nad kompetencjami cyfrowymi nauczycieli, ale także nad kompetencjami uczenia się uczniów wydaje się w związku z tym niezwykle ważna.

Aby sprostać tym potrzebom, w ramach Innovation Station powstaną dwie główne inicjatywy:

  1. Wytyczne dotyczące edukacji online dla nauczycieli, w tym dobre praktyki oraz angażujące i włączające metody nauczania online;
  2. Kurs online dotyczący samokształcenia i nauki we własnym tempie

Chcemy, żeby te materiały odpowiadały potrzebom grup docelowych projektu. Z tego powodu planujemy dodatkowo działania, które pozwolą te potrzeby poznać i jak najlepiej na nie odpowiedzieć:

  • Konferencja Exchange Seminar w Brukseli, na której nauczyciele i uczniowie omówią swoje potrzeby w zakresie uczenia się online i edukacji cyfrowej.
  • Szkolenie dla nauczycieli na temat korzystania z wytycznych i kompetencji cyfrowych oraz angażujących metod edukacji online;
  • Konto w mediach społecznościowych z kluczowymi treściami MOOC oraz wskazówkami i poradami dotyczącymi samodzielnego uczenia się we własnym tempie.