NAJLEPSZE PRAKTYKI

Analiza i opracowanie najlepszych praktyk dla nauczycieli mają poniższe cele:

  • Zbadanie różnych metod i praktyk w edukacji online oraz sposobów ich dostosowania do edukacji formalnej (zwłaszcza nauczania cyfrowego opartego na przedmiotach, tj. STEM, edukacji obywatelskiej, nauki języków);
  • Zbadanie, w jaki sposób młodzi ludzie uczą się i co motywuje ich do większego zaangażowania w zajęcia online;
  • Opracowanie wytycznych i zasobów dla nauczycieli do pracy online, w tym wskazówek dotyczących wspierania i zachęcania uczniów do samodzielnego uczenia się;
  • Wyposażenie nauczycieli w umiejętności i wiedzę potrzebne do realizacji działań edukacyjnych online i mieszanych przy jednoczesnym utrzymaniu zaangażowania i motywacji uczniów, a także w niezbędne materiały (wytyczne) wspierające ich w procesie przenoszenia edukacji do świata cyfrowego;
  • Wspieranie podejścia opartego na współpracy i wzajemnym zrozumieniu poprzez tworzenie przestrzeni dla znaczącego dialogu i interakcji między nauczycielem a uczniem.