ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ

Innovation station: Μια νέα προσέγγιση για την ηλεκτρονική και μικτή εκπαίδευση.

Πριν από την πανδημία Covid-19, τα εκπαιδευτικά συστήματα χρειάζονταν αλλαγή. Σε έναν κόσμο μετά την πανδημία, είναι προφανές ότι οι αλλαγές αυτές δεν αποτελούν πλέον επιλογή, αλλά αναγκαιότητα. Οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται τις δεξιότητες για να περιηγηθούν στην ψηφιακή τάξη και να κάνουν τα μαθήματα εύληπτα και χρήσιμα για τους μαθητές/τριες τους, μεταβαίνοντας από τις αντιθετικές στις συνεργατικές προσεγγίσεις. Οι μαθητές/τριες πρέπει να αναπτύξουν τις προαναφερθείσες δεξιότητες για να ανταπεξέλθουν σε ένα περιβάλλον τάξης που απαιτεί μια πιο ενεργητική προσέγγιση της μάθησης. 

Το έργο έχει ως στόχο να φέρει σε επαφή μαθητές/τριες και εκπαιδευτικούς για να διερευνήσουν λύσεις και τρόπους ώστε να επιφέρουν αυτές τις τόσο απαραίτητες αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα. Προβλέπει, αφενός, την ανάπτυξη ενός οδηγού για εκπαιδευτικούς σχετικά με τη διαδικτυακή εκπαίδευση και, αφετέρου, ένα MOOC και περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με την αυτοκατευθυνόμενη μάθηση για τους/τις μαθητές/τριες, μαζί με ένα σύνολο συστάσεων πολιτικής και εκδηλώσεων διάδοσης για να αυξηθεί ο αντίκτυπος και η εμβέλεια αυτών των εργαλείων και να ενθαρρυνθεί η αλλαγή πολιτικής.

ΕΤΑΙΡΟΙ ΕΡΓΟΥ

τελευταίες δημοσιεύσεις