EuroClio

Europejskie Stowarzyszenie Nauczycieli Historii jest organizacją non-profit założoną w 1992 roku przy wsparciu Rady Europy, by budować mosty między edukatorami w obszarze historii ze wszystkich części niedawno zjednoczonej Europy.
Jego podstawową misją jest wspieranie rozwoju odpowiedzialnej i innowacyjnej historii, dziedzictwa i edukacji obywatelskiej poprzez promowanie krytycznego myślenia, wzajemnego szacunku, pokoju, stabilności i demokracji. 

We wszystkich swoich działaniach EuroClio ma roczny średni zasięg kontaktów twarzą w twarz około. 15 000 specjalistów ds. edukacji w ponad 30 krajach. W ciągu ponad 25 lat działalności EuroClio wraz ze stowarzyszeniami członkowskimi zrealizowało ponad 20 długoterminowych projektów krajowych, regionalnych i paneuropejskich, w trakcie których zmobilizowało tysiące interesariuszy, tworząc nowe profesjonalne sieci i konsorcja oraz stymulując istniejące, oferując profesjonalny rozwój edukatorom, decydentom i organizacjom społeczeństwa obywatelskiego. EuroClio ma na swoim koncie udane osiągnięcia w pracy na wskroś granic, sektorów i dyscyplin z wieloma partnerami, tworząc wspólnie zaangażowanie i ownership w projektach. W swojej pracy stowarzyszenie opowiada się za podejściem oddolnym opartym na promowaniu uczenia się przez całe życie, międzynarodowej wymianie wiedzy i praktyk oraz zrównoważonym budowaniu zdolności transgranicznych.

PARTNERZY PROJEKTU